23.02.2024
87

Бензин А-95, дизельне паливо (код ДК 021:2015 – 09130000-9 Нафта і дистиляти)

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Технічне завдання

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація)

Таблиця № 1

№ з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

11.

Бензин А-95 (талони/картки номіналом 10 л; талони/картки номіналом 20 л)

літри

3 000

22.

Дизельне паливо (талони/картки номіналом 10 л; талони/картки номіналом 20 л)

літри

33 000

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

1. Місце поставки талонів/карток: вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36014 (Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Полтавської області»).

Передача Товару здійснюється на автозаправних станціях (далі -АЗС), шляхом заправки автомобілів Замовника при пред’явленні довіреними особами Замовника талонів/карток.

2. Строк поставки Товару – з моменту підписання договору до 31 грудня 2024 року.

Строк дії талонів протягом одного календарного року. Безкоштовна заміна талонів в разі закінчення їх строку дії на наступний рік.

Закінчення дії укладеного Договору про закупівлю  не обмежує термін дії талонів/карток на Товар та не обмежує їх обмін на наступний рік і не є підставою для нездійснення такого обміну.

1. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати довідку про наявність:

- не менше 3 АЗС у м. Полтава, одна з яких повинна бути на відстані не більше 5 км від місцезнаходження Замовника;

- 10 АЗС в Полтавській області;

- наявність розгалуженої мережі АЗС по території України, а саме: від 100 АЗС, у тому числі не менше 1 АЗС у кожній області (окрім Донецької та Луганської областей).

Дана довідка обов’язково повинна містити графи встановлені Таблицею № 2.

АЗС, зазначені у Таблиці № 2, повинні бути власними та/або орендованими та/або АЗС, з якими учасник уклав договори зберігання Товару. Для документального підтвердження зазначеної інформації, учасник повинен надати відповідні договори з усіма додатками, що є їх невід’ємними частинами. 

Учасник повинен забезпечити заправку бензину А-95 та дизельного палива на кожній АЗС, яку він зазначає у Таблиці № 2.

2. Запропонований учасником Товар повинен відповідати:

Бензин  А-95 – Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013р. № 927 або ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», про що необхідно надати відповідне документальне підтвердження.

Дизельне паливо – Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013р. № 927 або ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» про що необхідно надати відповідне документальне підтвердження.

АЗС учасника повинні бути призначені для заправки автотранспортних засобів бензином А-95 (за талонами/картками)  та дизпаливом (за талонами/картками), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 № 1442 (із змінами).

Відпуск Товару, що є предметом закупівлі, повинно здійснюватися з дотриманням вимог Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 № 90281/171/578/155 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2008 р. за № 805/15496).

3. Учасник - переможець під час поставки талону/карток для підтвердження його якості, повинен надати копії, видані на ім’я учасника, належно оформленого паспорта якості, декларації про відповідність та сертифікату відповідності на кожен вид палива.

4. Умови розрахунків: оплата за Товар здійснюється шляхом оплати за фактично отримані талони/картки, згідно видаткової накладної та рахунку-фактури. Покупець здійснює оплату в національній валюті України у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

Розрахунки здійснюються з відтермінуванням платежу до 30 календарних днів.

Таблиця № 2

з/п

Регіон (область)

Адреса

Режим роботи

Зазначення приналежності*

 

Документ, підтверджуючий приналежність

 

Відстань від адреси Замовника

1

2

3

4

5*

6*

7*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 5* якщо учасник є власником, зазначається «власний», в інших випадках – зазначається право користування АЗС (договір оренди, суборенди і т.п.) або договір зберігання;

- 6* зазначається номер та дата підтверджуючого документу, відповідно до  графи 5 Таблиці №2.

- 7* зазначається лише для АЗС у м. Полтава.

*Примітка: під час виконання договору про закупівлю учасник повинен дотримуватися передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля, на підтвердження цього Учасник у складі своєї пропозиції надає гарантійний лист про це.

ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до кошторису на утримання Державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» на 2024 рік, погоджений Департаментом будівництва, містобудування і архітектури, житлово - комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації (облвійськадміністрації) та затверджений головою Полтавської обласної військової  адміністрації.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено згідно із положенням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 та  складає 1 997 640,00 грн.

Посилання на систему ProZorro: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-16-010465-a